Vil du gerne sælge et produkt, et arrangement, et online forløb – eller noget andet, som er helt unikt? Eller vil du bare gerne have hjælp til at sætte en masse indhold op, så det er let at læse for dine kunder?

Mange af mine kunder får lavet landing pages til deres ydelser, online forløb eller arrangementer.

Men hvad er en landing page – eller en “landingsside” – egentlig? En side, man lander på… Jamen, det gør man da på alle sider, også helt almindelige hjemmesider, blogs osv. En landing page er specielt designet til at tage kunden/læseren/brugeren i hånden og guide dem igennem den information, du har til rådighed – og derefter hjælpe dem til at træffe et informeret valg, f.eks. om at tilmelde sig et webinar, dit nyhedsbrev, tilmelde et kursus eller købe en ydelse hos dig.

Fordelene ved en landing page:

  • Overskuelighed
  • Læsevenlighed
  • Kan designes til at skille sig ud fra resten af hjemmesiden
  • God til at skabe konverteringer (samle e-mails, sælge varer/ydelser)
  • Troværdighed
  • SEO-venlig (tekst, billeder og relevans)

Se eksempler på landing pages, jeg har lavet for kunder, herunder

Mette Carendis online forløb: Fra Mistrivsel til Trivsel


Kejserindernes online forløb Stærk Mor efter Kejsersnit


Katrine Birks live workshop: Følelses Healing


Sol over Stevns (kulturarrangement)


Psykoterapeut Marchella Andersen (forside)


Intelligent Leder (forside)