Vil du gerne sælge et produkt, et arrangement, et online forløb – eller noget andet, som er helt unikt? Eller vil du bare gerne have hjælp til at sætte en masse indhold op, så det er let at læse for dine kunder?

Mange af mine kunder får lavet landing pages til deres ydelser, online forløb eller arrangementer.

Men hvad er en landing page – eller en “landingsside” – egentlig? En side, man lander på… Jamen, det gør man da på alle sider, også helt almindelige hjemmesider, blogs osv. En landing page er specielt designet til at tage din læser i hånden og guide personen igennem den information, du har til rådighed. Det skulle meget gerne hjælpe vedkommende til at træffe et informeret valg, f.eks. om at tilmelde sig dit webinar, dit nyhedsbrev, tilmelde sig dit kursus eller købe en ydelse hos dig.

Fordelene ved en landing page:

  • Overskuelighed
  • Læsevenlighed
  • Kan designes til at skille sig ud fra resten af hjemmesiden
  • God til at skabe konverteringer (samle e-mails, sælge varer/ydelser)
  • Troværdighed
  • SEO-venlig (tekst, billeder og relevans)

Se eksempler på landing pages, jeg har lavet for kunder, herunder


Kejserindernes online forløb Stærk Mor efter Kejsersnit


Doula Mama Uddannelsen (Doula Mama Christina)


Sol over Stevns (kulturarrangement)


Intelligent Leder (forside)