Handelsbetingelser for køb af tjenesteydelser hos Camilla Manniche Larsen

Senest opdateret 22. juni 2022.

Generelle oplysninger

Camilla Manniche Larsen
Enkeltmandsvirksomhed, Kommunikationsvirksomhed – rådgivning og undervisning
CVR: 32247504
Nicolinevej 32
4600 Køge
camilla@purecreativecontent.dk
Tlf.: 23 23 90 50
Etableret i 2009

Betaling

Ved kommunikationsrådgivning, hjemmesidedesign, korrekturlæsning, udarbejdelse/ sparring omkring tekster og politisk rådgivning fremsendes faktura, når arbejdet er udført.
Ved større opgaver, herunder opsætning af webshop, faktureres et opstartsbeløb på 25 % af det samlede tilbud, inden arbejdet påbegyndes.

Det kan det aftales mellem parterne, at Camilla Manniche Larsen deler fakturering op i flere rater i løbet af arbejdets udførelse. Denne aftale skal indgås, før arbejdet påbegyndes.

Levering

Arbejdet leveres til den tid, det er aftalt med kunden. Læs i øvrigt afsnittet om fortrydelsesret.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du indgår aftale om at modtage en tjenesteydelse fra Camilla Manniche Larsen (kommunikationsrådgivning, hjemmesidedesign mv.). Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået, hvor du også modtager din ordrebekræftelse/e-mail med bekræftelse.

Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret. I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give meddelelse om, at du ønsker at fortryde din bestilling af en tjenesteydelse hos Camilla Manniche Larsen.
Meddelelsen skal gives skriftligt på mail camilla@purecreativecontent.dk eller ved at ringe på telefon 23 23 90 50.

I din meddelelse skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular (sidst i dokumentet) og sende den til os.

Kurser, workshops og arrangementer

Din tilmelding til kurser, workshops og arrangementer er gyldig, når du har betalt første rate (eller det fulde beløb). Det sker automatisk ved din tilmelding.

Hvis du fortryder din deltagelse inden 14 dage før arrangementets start, opkræver vi et administrationsgebyr på 10 % af kursusprisen.

Du kan ikke afmelde dig en workshop, et kursus eller et arrangement, når der er under 14 dage til afviklingen af arrangementet. Du kan dog forære din plads til en anden end dig selv, idet beløbet er betalt.

Når der er 14 dage eller under til arrangementets start, kan du derfor ikke længere få pengene retur. Betalingen refunderes ikke, selv om du er forhindret i fysisk fremmøde.

Aflysning eller ændringer i arrangementer

Kurser, workshops og arrangementer afvikles på de oplyste tidspunkter. I tilfælde af ændringer vil du blive orienteret mindst 24 timer forud. I det tilfælde, at vi er nødt til at aflyse et arrangement, vil du få det fulde indbetalte beløb retur.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten, når arbejdet er påbegyndt

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret, dvs. betaling for det antal timer, der er anvendt, samt betaling for de materialer, som er anvendt.

Hvis der er noget galt med tjenesteydelsen

Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen, kan du kontakte os på tlf. 23 23 90 50 eller mail camilla@purecreativecontent.dk

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.

Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger

Læs vores privatlivspolitik her.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Camilla på tlf. 23 23 90 50 eller mail camilla@purecreativecontent.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til det relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
e-mail: kfst@kfst.dk https://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Forbrugerklagenaevnet/Klag-til- Forbrugerklagenaevnet

Standardfortrydelsesformular

Til Camilla Manniche Larsen
Nicolinevej 32,
4600 Køge
camilla@purecreativecontent.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om levering af følgende tjenesteydelser:

Modtaget den
Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
Dato