Camille Manou (Healing Journey) efterlever reglerne Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger med tilhørende retsakter samt heraf afledt dansk lovgivning.

Det betyder i praksis, at Healing Journey skal udarbejde en privatlivspolitik – som du finder lige her.

Herunder kan du se en liste over de databehandlere, Healing Journey har indgået aftaler med, såkaldte underdatabehandlere, idet Healing Journey er databehandler for en række kunder.

Underdatabehandlere

Informeret, frivilligt samtykke samt databehandleraftale

I forbindelse med indgåelse af aftale om et samarbejde mellem Healing Journey og anden virksomhed (eller privat person), er det et krav, at Healing Journey indhenter samtykke til opbevaring og behandling af personoplysninger, både følsomme og ikke-følsomme. Derudover skal der mellem parterne indgås en såkaldt databehandleraftale. Dette sker ved, at Healing Journey fremsender en kontrakt, som efter gennemlæsning skal godkendes.